Thursday, September 2, 2010

गजल

बीरक्तले मिलन को बिगुल फुक्यो रे हिजोआज II…………………
निस्ठुरीतंत्र अट्टाहासी मुहान ठप्प सुक्यो रे हिजोआज II………………

अपमान र अस्लील शब्द मा सपनामा त्यान्दा बुन्ने हरु ……………
मस्त संग लज्जित भई नग्न लुक्यो रे हीजोआजा II………………

कुरौटे र भरौटे को पसल फिजाई ब्यापर गर्ने हरु ……………………………
साचो प्रेम सक्ती सामु मस्त संग झुक्यो रे  हेजोआज I……….

बाझोपनको अभ्यास गर्ने आलो घाऊमा पिर भर्ने …….
नीसंन्तानको संकेत प्रति कुकुर पनि भुक्यो रे हीजोआज II………………

माया को कठीन यात्रा मा निस्ठुरिले साथ छोड़दा II…………….
सगुन हैन मायाप्रेम झट्ट संग चुक्यो रे हीजोआजा II………………..

बीरक्तले मिलन को बिगुल फुक्यो रे हिजोआज II…………………
निस्ठुरीतंत्र अट्टाहासी मुहान ठप्प सुक्यो रे हिजोआज II………………

No comments:

Post a Comment